Hoe zit het met de energiepremies van 2017 – 2019?

Hoe zit het met de energiepremies in 2017 – 2019? — Bestaande woningen

Op 4 maart 2016 keurde de Vlaamse Regering het Besluit goed waarin onder meer de energiepremies voor bestaande woningen voor de eerstkomende jaren worden vastgelegd. Bovendien komen de extra premies voor wie meerdere investeringen doet. Dit besluit is nog niet gepubliceerd in het Staatsblad. We geven hieronder echter al de voornaamste zaken mee uit deze ontwerptekst. ( laatste update op 9 maart 2016)

1)      Om te beginnen wijzigen de premiebedragen en de voorwaarden voor de premies voor de verschillende energiebesparende maatregelen ( zie tabel hieronder). Nieuw is bovendien dat voor heel wat werken vereist zal worden dat de uitvoerder gecertificeerd is. Meer details zijn hierover nog niet bekend. Bouwunie volgt dit op de voet op. Hieronder vindt u terug voor welke werken dit vanaf wanneer voorzien is.

Energiepremies bestaande woningen 2017 – 2019

2017

2018

2019

Dakisolatie

6€/m² ; R ≥ 4,5 m²K/W

4€/m² ; R ≥ 4,5 m²K/W
Spouwmuurisolatie 6€/m² ; gecert. uitv. Conform STS 5€/m² ; gecert. uitv. Conform STS
Buitengevelisolatie 15€/m² ; R ≥ 3 m²K/W

15€/m² ; R ≥ 3 m²K/W; gecert. uitv.

Binnenisolatie

15€/m² ; R ≥ 2 m²K/W; o.l.v. architect of gecert. Aannemer (*)

15€/m² ; R ≥ 2 m²K/W; o.l.v. architect of gecert. Aannemer; Conform STS
Vloerisolatie

6 €/m² ; R ≥ 2 m²K/W

Beglazing

10 €/m² ; Ug ≤ 1,1 W/m² K (ev. Voorwaarden uuitvoerder)

Zonneboiler

550€ / m²,
max 2750 € / 40% v.d. factuur

550€ / m²,
max 2750 € / 40% v.d. factuur; gecertificeerd uitvoerder

375€ / m²,
max 1875 € / 40% v.d. factuur; gecertificeerd uitvoerder

Geothermische WP

4000 €(**), max 40% factuur, vanaf 1/7/2017 gecertificeerd uitvoerder

L / W – WP

1500 €(**), max 40% factuur, vanaf 1/7/2017 gecertificeerd uitvoerder

Hybride L / W – WP

800 €(**), max 40% factuur, vanaf 1/7/2017 gecertificeerd uitvoerder

L / L – WP

300 €(**), max 40% factuur, vanaf 1/7/2017 gecertificeerd uitvoerder

(*) Voor binnenisolatie geldt deze premie al vanaf 1/7/2016, mits medewerking van een architect. Uitvoering door een gecertificeerd aannemer is nog niet van toepassing in 2016(**) Dubbele premie voor WP bij vervangen elektrische weerstandsverwarming of waar geen aardgasaansluiting is.

 

2) Daarnaast  kan uw klant supplementaire premies krijgen als hij meerdere investeringen doet. Dit kan onder volgende voorwaarden:

 • Zijn woning is aangesloten op het net voor 1 januari 2006, of de bouwaanvraag is voor die datum aangevraagd.
 • Het moet gaan om minstens 3 van de 7 werken uit de tabel hieronder.
 • De werken moeten binnen een periode van 5 jaar uitgevoerd worden (gerekend van eindfactuur van de eerste tot eindfactuur van de laatste investering)
 • Uw klant activeert zijn ‘voucher’, die hem recht geeft op de supplementen. Dat betekent dat hij de netbeheerder laat weten welke investeringen hij plant, met aanduiding van de relevante oppervlaktes. Hij activeert zijn voucher zodra de eerste investering met eindfactuur vanaf 1 januari 2017 wordt uitgevoerd.
 • Er is aan de premievoorwaarden voldaan van de individuele premies.
 • Vanaf de vijfde investering moet de klant een EPC voorleggen van zijn woning.

Premiesupplementen bij meerdere investeringen

Na tijdige uitvoering van :

Per woning

Per wooneenheid

Komen in aanmerking:

 • Dak of zoldervloerisolatie, voor min. 30m².
 • Gevelisolatie langs binnen, buiren of via de spouw, voor min. 30 m².
 • Isolatie van vloeren op vollegrond of plafonds van (kruip)kelders, voor min. 30m².
 • Vervangen van beglazing voor min. 6m²
 • Plaatsen van een zonneboilerinstallatie
 • Plaatsen van een watmtepomp
 • Plaatsen van een ventilatiesysteem
De derde investering 1250 €, max 25% v.d. kost v.d. eerste 3 investeringen 625 €, max 25% v.d. kost v.d. eerste 3 investeringen
De vierde investering Bijkomend 500 €, totale supplement max 25% v.d. kost v.d. eerste 4 investeringen Bijkomend 250 €, totale supplement max 25% v.d. kost v.d. eerste 4 investeringen
De vijfde investering Bijkomend 1000 €, totale supplement max 25% v.d. kost v.d. eerste 5 investeringen Bijkomend 500 €, totale supplement max 25% v.d. kost v.d. eerste 5 investeringen
De zesde investering Bijkomend 1000 €, totale supplement max 25% v.d. kost v.d. eerste 6 investeringen Bijkomend 500 €, totale supplement max 25% v.d. kost v.d. eerste 6 investeringen
De zevende investering Bijkomend 1000 €, totale supplement max 25% v.d. kost v.d. eerste 7 investeringen Bijkomend 500 €, totale supplement max 25% v.d. kost v.d. eerste 7 investeringen