Op weg naar “ BEN “

Vanaf 2021 moeten nieuwe woningen en appartementen zelfs bijna-energieneutraal of ‘BEN’ zijn. Dit betekent dat woningen vanaf dan een E-peil moeten hebben dat lager ligt of gelijk is aan E30. Verder mpet een ‘BEN’-woning of –appartement ook voldoen aan alle EPB-eisen die van toepassing zijn voor nieuwbouwwoningen vanaf 2016. Zo blijft ook de eis inzake het minimum aandeel hernieuwbare energie van toepassing. Adviseer uw klant daarom om vandaag al verder te gaan, en te streven naar een E30-woning. zo is zijn nieuwe woning binnenkort niet verouderd. Een overzicht van al deze eisen en meer info vindt u op www.energiesparen.be/ben

Aanvraag vergunning of melding

2016 – 2017

2018 -2019

2020

2021

Maximaal E-peil woningen en appartementen

E50

E40

E35

E30

Korting op onroerende voorheffing voor nieuwbouwwoningen met verlaagd E-peil

Voor bouwaanvragen vanaf 2016

  • Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar.
  • Korting van 100% op de onroerende voorheffing voor een E-peil van max E20 en dit gedurende 5 jaar.