Strenger EPB-eisen voor nieuwbouw

  • Vanaf 1 januari 2014 moet elke bouwaanvraag voor een woning, kantoor of school in Vlaanderen, voorzien zijn vaneen minimale hoeveelheid energie die gehaald kan worden uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast zal ook een E-peil strenger worden vanaf 2014 en zullen de isolatie-eisen voor constructiedelen aangescherpt worden.
  • Voor scholen en kantoren van publieke organisaties zijn de strenger EPB-eisen al van kracht sinds het begin van 2013. Maar ook het E-peil zal strenger worden vanaf 2014. Zo zal je nog maar een maximaal E-peil van E60 mogen hebben, in plaats van E70.
  • Om aan de nieuwe EPB-verplichtingen voor een eengezinswoning te voldoen, moet een van volgende zes maatregelen worden toegepast in de woning:

–  Een zonneboiler met een collector waarvan de apertuuroppervlakte minstens 0,02 m² is.

– Een PV-installatie die minstens 7 kWh per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte van
de woning produceert.

– Een warmtepomp die kan worden gebruikt als hoofdverwarming

– Een biomassa-installatie met een rendement van 85 %

– Aansluiting op het net voor stadsverwarming of –afkoeling.

-Participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen de eigen provincie.

-Voor bouwprojecten die niet voldoen aan de opgelegde eisen, zal een E-peil  strenger worden met 10%.

-Wanneer het niet haalbaar is om in een bepaald project hernieuwbare energie te voorzien, dan kan
het project toch in orde zijn als het E-peil voldoet aan de strengste eis. Dat kan door bijvoorbeeld bijkomende isolatie te voorzien.

( info www.enegiesparen.be)