Regenwater gebruiken bestaat in principe uit vier onderdelen.

1. Regenwaterfilter

Er zijn veel verschillende types regenwaterfilters maar we kunnen 2 groepen definiëren.

a) De regenwaterfilters die we voor de regenwaterton of regenwaterput plaatsen. Deze regenwaterfilters voorkomen dat er vuil zoals bladeren en mos in de regenwaterput terecht komen.
Deze  vervuiling zorgt ervoor dat het regenwater sneller van mindere kwaliteit wordt. Het regenwater krijgt een gelige kleur en kan ook een geur krijgen.
Soms worden er ook donkere “spikkels” in het regenwater gezien waardoor het niet meer te gebruiken is voor de wasmachine.

 

Regenwaterfilter voor de regenwaterton of regenwaterput

Detail van het regenwaterfilterelement uit de trident 150Dit is de regenwaterfilter die het meest geplaatst wordtRegenafvoerfilter bovengronds

 

b) Na de regenwaterpomp kan ook nog een fijnfilter geplaatst worden als laatste beveiliging voor het garanderen van de kwaliteit aan uw regenwater aan de aftappunten. Bij een goede filtering voor de regenwaterput is deze filter niet echt nodig en zal de levensduur van deze filters zeer lang zijn.

2. Regenwaterput of hemelwaterput

De regenwaterput heeft naast zijn opslagfunctie ook een reinigingsfunctie. Daarom dient de regenwaterput dusdanig opgesteld te worden dat de inhoud wordt beschermd tegen vuil, warmte en licht.
Het regenwater in het reservoir wordt rustig gehouden zodat de zware deeltjes zinken en de lichte deeltjes drijven (floteren).
Met behulp van een drijvende aanzuigleiding wordt het zuiverste regenwater 15 cm onder de waterspiegel aangezogen. Het is van zeer groot belang dat de capaciteit van de regenwaterput nauwkeurig gedimensioneerd wordt.
Het reservoir dient meerdere malen per jaar over te lopen naar de riolering zodat de drijvende laag vuil afgevoerd kan worden.Een te grote regenwaterput brengt geen extra besparing maar wel een slechte waterkwaliteit.

  

   

3. Regenwaterpomp

De regenwaterpomp verzorgt de distributie van het regenwater uit het reservoir naar de tappunten.
De regenwaterpomp dient geluidsarm, energiezuinig, corrosiebestendig en onderhoudsarm te zijn. Derhalve maken we gebruik van centrifugaalpomp, meertrapspompen met een thermische- en een droogloopbeveiliging.
Pompen met een membraamdrukvat sluiten we uit, deze kunnen verkiemen en vergen teveel onderhoud.

Alrasol Centrifugaalpomp                                  Alrasol Dompelpomp
 
 

IRM 1  Rainmanager

De zuinigste regenwaterpomp ter wereld.
– Zeer klein
– Eextreem energiezuinig
slechts 78 watt bij 1250liter/uur
– Overal in te bouwen

 

 

Het type pomp wordt bepaald door het aantal gebruikers en ook de gelijktijdigheid van gebruik, de opvoer, het debiet  enz…
Om juist te weten welke pomp voor uw situatie het meest geschikt is neemt u best contact met onze verantwoordelijke bij Alrasol.


4.Regenwaterbesturing

Ook bij een langere periode van droogte dient de regenwaterinstallatie te voorzien in de waterbehoefte.
Bij een tekort aan regenwater wordt derhalve overgeschakeld op de drinkwaterleiding. Er is een uitgebreid pakket aan besturingen op de markt variërend van een simpele magneetklep tot complete micro-processor gestuurde besturingen.

Open Suppletie

Voor mee info, kijk op deze pagina’s

– Regenwater recuperatie

1) Regenwater kwaliteit garanderen

3) Eenvoudige regenwatersystemen 

4) Actualiteit regenwater