Hoe garandeer je een goede waterkwaliteit?

Alrasol helpt u om een goede regenwaterkwaliteit te bekomen en te behouden.

Welke spelregels moet je volgen?

Om regenwater van goede kwaliteit te verkrijgen en te behouden, moet een aantal regels volgen.
Deze hebben te maken met een juiste dimensionering van uw installatie en het soort van vuil dat in de put kan terecht komen.

1) Het dimensioneren van de grote van de regenwaterput.

De minimale inhoud van uw regenwaterput is wettelijk bepaald. Het komt er op neer dat je een inhoud van 50 liter  per m² grondoppervlakte moet plaatsen.
Een veelgemaakt fout in deze berekening is dat je niet al de dakvlakken moet gaan optellen maar dat de oppervlakte van het grondvlak bepaald hoeveel neerslag op uw dak valt.

Horizontale dakoppervlakte (m²) Minimale tankinhoud (l)
50 – 60 3000
61- 80 4000
81 – 100 5000
101 – 120 6000
121 – 140 7000
141 – 160 8000
161 – 180 9000
181 – 200 10000
>200 5000 l per 100 m²

Je mag natuurlijk altijd een grotere regenwaterput voorzien om meer regenwater te bufferen. Het is echter ook van belang geen te grote regenwaterput te plaatsen.
Indien er drijvend vuil in uw put terecht komt, zal deze oppervlaktelaag bij het overlopen van de regenwaterput naar de riolering mee wegspoelen. In België regent het immers meer dan regelmatig genoeg om gemiddeld uw privéverbruik te dekken.

2) Voorkomen dat er vuil  in de regenwaterput terecht komt.

Het plaatsen van een goede en juiste filter vóór dat het regenwater in de regenwaterput terecht komt, zorgt voor een betere kwaliteit van het regenwater.
De regenwaterfilter moet berekend worden op uw dakoppervlakte zodat deze filter ook het debiet aan kan tijdens een degelijke regenbui en dat hij zichzelf reinigt als hij vuil is.
Verder zijn er nog een aantal bijkomende maatregelen die je kan nemen om de kwaliteit van uw regenwater te verbeteren.

  • een regenwaterfilter vóór de tank
  • een rustige toevoer in de tank
  • een overloopsifon
  • een drijvende aanzuiging
  • een navulling of omschakeling naar leidingwater
  • een gecalculeerd volume van de regenwaterput op basis van uw dak en uw gemiddeld verbruik.

 

voor mee info, kijk op deze pagina’s

– Regenwater recuperatie

2) Basisonderdelen voor een regenwatersysteem

3) Eenvoudige regenwatersystemen 

4) Actualiteit regenwater