Soorten warmteafgifte

Een warmtepomp kan zijn warmte op verschillende manieren afgeven. Zo kunnen we deze afgeven via water en lucht. De keuze hangt af van verschillende factoren. Namelijk de aanwezigheid van vloerverwarming of overgedimensioneerde radiatoren, nieuwbouw of renovatie, etc.

1) Water gebruiken voor warmteafgifte

1.1) Vloerverwarming

Vloerverwarming is de ideale manier voor de warmteafgifte van een warmtepomp. Er wordt een netwerk van kunststofbuizen in de vloer gelegd. Onder de kunststofbuizen wordt een isolatielaag aangebracht om ervoor te zorgen dat de warmte die wordt afgegeven naar boven gaat en niet naar onder.

Door de leidingen stroomt een warmtedragend medium welk zijn warmte afgeeft aan de ruimte. Daar vloerverwarming op een lage temperatuur werkt gaat het rendement van de warmtepomp omhoog. Het grote voordeel van vloerverwarming is dat het ideale warmtegevoel wordt benaderd. Nog een pluspunt is dat de verwarmingslichamen niet zichtbaar zijn. Het nadeel is dat het moeilijk te leggen is in een bestaande woning.

1.2) Wandverwarming

Wandverwarming werkt op hetzelfde principe als dat van vloerverwarming. Zo wordt er een buizennet in of op de muur geplaatst waar het warm water wordt doorgestuurd.
Een zeer veel gemaakte fout is het verticaal plaatsen van de lussen. Door de kringen verticaal te plaatsen, zal er zich overal lucht ophopen en zal de kring op termijn niet aan zijn debiet geraken. je krijgt dit zeer moeilijk ontlucht. Door de lussen horizontaal te plaatsen maak je het de lucht gemakkelijker om uit het systeem te geraken en zal de instlallatie veel beter blijven werken. We proberen altijd een ontluchter te voorzien op het hoogste punt. Dit is echter niet altijd mogelijk.

Het is een ideale oplossing wanneer er veel warmteverliezen zijn, terwijl de vloeroppervlakte beperkt is.
Tussen de buitenmuur en de wandverwarming moet ook een laag isolatie voorzien worden, zodat de warmte hoofdzakelijk naar binnen wordt afgegeven.

1.3) Radiatoren

Lage temperatuur radiator H2O Jaga DBE

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer we radiatoren gaan gebruiken in combinatie met een warmtepomp, gaat door de radiatoren water stromen op lage temperatuur. Maar om dezelfde hoeveelheid warmte af te geven als bij een hoge temperatuur gaat de radiator anders gedimensioneerd moeten worden.

In nieuwbouwwoningen wordt meestal met vloerverwarming gewerkt in de leefruimtes maar kunnen we met lagetemperatuursradiatoren de andere kamers verwarmen.

2 Lucht gebruiken voor warmteafgifte

Wanneer we lucht gebruiken als afgiftesysteem, gaan we units plaatsen in de ruimtes die moeten worden opgewarmd. Bij deze units gaan ventilatoren lucht langs de condensor sturen waardoor de lucht opwarmt. Men moet er echter voor zorgen dat het debiet niet te groot is vermits men anders een onaangenaam gevoel krijgt door een te grote luchtcirculatie. Er wordt ook wel ventilatielucht gebruikt, deze is dan afkomstig van een ventilatiesysteem D.

           Alrasol – mitsubishi_brochure_ecodan- pdf

 

Warmtepomp